Träff med riksdagsledamot

Idag träffade RFF riksdagsledamoten Anna Steele (FP) för att prata om vårt förslag om tillståndsplikt för verksamheter inom den förstärkta konsulentstödda familjehemsvården! Vi diskuterade också hennes motion om certifiering av verksamheter inom familjehemsvården och tillsammans ska vi nu försöka få till ett seminarie eller hearing på riksdagen för att där lyfta fram våra krav för […]

Traditionsenligt seminarium

Den 29 mars, i samband med RFF:s årsmöte, anordnades traditionsenligt ett företagsledarseminarium för RFF:s ingående enheter. Teman för dagen var bland annat försäkringar, dokumentation och tillståndsplikt. Den sista frågan upptog största delen av tiden och det är tydligt att frågan om en tillståndsplikt och kvalitetssäkring för familjehemsverksamheter engagerar många och att den också avspeglas i […]