Efterfrågad utbildning!

RFF anordnar i höst utbildning för familjehemskonsulenter i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”. Kursen äger rum på INOM:s lokaler på Götgatan i Stockholm. Kurstillfällena är 3-4 september samt den 8 september. Antalet deltagare är beräknat till cirka 20-25 st. Kursledare är Birgitta Blomgren och Inger Eriksson. Dag 1 och 3 börjar kl. 10:00 […]

Missa inte RFF:s kommande aktiviteter!

Årsmöte, företagsledarseminarium och informationsträff Redan den 26 augusti har vi ett extra årsmöte för att bl.a. fatta beslut om våra stadgar. Direkt efter årsmötet har vi planerat in ett företagsledarseminarium före lunch. Efter lunch kommer vi att ha en informationsträff för verksamheter som vill bli medlemmar i RFF. Mer information om denna dag kommer lite […]