Ni har väl inte missat detta?

Den 26:e augusti bjuder Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) in till en informationsträff för att berätta om sin verksamhet och vad vi gör och vad vi önskar uppnå. Genom att bli med medlem i RFF kan du vara med och påverka familjehemsvården. Detta inte minst viktigt nu när LVU-utredningens betänkande ska bli föremål för lagstiftning. […]

Extra föreningsmöte samt seminarium

Vi vill från styrelsen påminna om vårt extra årsmöte som hålls i Vårljus lokaler i Solna den 26:e augusti. Adressen är Hagav.4, 6 tr. Föreningsmötet börjar kl. 09:30 och beräknas vara klart redan kl 10:00. Direkt efter föreningsmötet kommer vi få ta del av Rikard Tordön från Allmänna Barnhuset som ska berätta om Skolfam fram […]