Inbjudan informationsmöte 11:e februari i Stockholm

RFF växer! Intresset för medlemskap i Riksförbundet för Förstärkt familjehemsvård, RFF, ökar och det är med glädje vi kan konstatera att fler verksamheter har hört av sig om medlemskap. LVU-utredningens betänkande som är varit ute på remiss, kom med förslag som rör den konsulentstödda familjehemsvården. Bl.a. föreslår man att den konsulentstödda verksamheten ska bli tillståndspliktig. […]

Konsulentdagar 25:e-26:e mars

Den 25-26 mars arrangerar RFF de årliga konsulentdagarna. Temat för dessa dagar i år är bl.a. Ensamkommande flyktingbarn. Arrangör är Vårljus och platsen för dagarna är Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31. Närmare information om dagarna, anmälan, kostnader m.m. kommer senare. Frågor om dagarna kan ställs till Katarina Martin, Vårljus, katarina.martin@varljus.se Tel  070-7154722 Ta tillfället att träffa och umgås […]

Årsmöte och chefsseminarium 5:e mars

Den 5 mars har Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård sitt årsmöte Plats: Vårljus lokaler vid Haga Norra, Hagavägen 4  7tr, Solna Tid: kl 13:00 Mötet kommer, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar innefatta certifieringsfrågan, medlemfrågor, verksamhetsplan för 2015 m.m. Fullständig föredragningslista och handlingar skickas ut 14 dagar före mötet. Chefsseminarium På förmiddagen samma dag och lokal anordnar RFF ett […]