Stort intresse för att bli medlem

Vi har många förfrågningar på medlemskap nu under hösten vilket vi såklart tycker är jättekul. Vi behöver bli fler som hjälps åt att arbeta för kvalité och utveckling inom familjehemsvården. För att bli medlem krävs att man följer de riktlinjer och de policys som förbundet beslutat arbeta efter. Dessutom arbetar vi sedan 2014 med certifiering […]