Familjehemskonferensen i Göteborg september

RFF deltog på familjehemskonferensen i Göteborg

RFF var en av 18 st organisationer/företag som deltog som utställare på familjehemskonferensen i Göteborg 12-13 september. Konferensen är en av de viktigaste mötespunkterna för familjehemsvården och arrangeras vartannat år av Göteborgs stad. 7 av RFF:s 20 medlems organisationer deltog dessutom som egna utställare. Konferensen är en bra yta för att visa för socialtjänsterna att vi inom RFF genom framförallt vår certifiering skiljer ut oss från övriga konsulent organisationer. Det var full fart i vår monter. På bilden syns Marie Kjellqvist/Attendo och Johan Pyrell/Smålandsgårdar.
Marknad RFF

Publicerat den .