Artikel SvD 11 mars

På SvD:s debattsida den 11 mars finns en artikel ”ändra lagen-barnets bästa ska väga tyngst” som RFF tillsammans med andra familjhemsorganisationer skrivit. https://www.svd.se/andra-lagen–barnets-basta-ska-vaga-tyngst