Arkiv

Nyhetsarkiv

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen om hantering av personuppgifter i kraft (GDPR) Läs vidare om RFF:s policy för hantering av personuppgifter.

personuppgifter3 (2)

Välkomna till en introduktionsdag om Connect som är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Connect bygger på grundläggande principer om relationer, kommunikationsmönster, anknytning och människans utveckling genom livet. Läs mer om den här spännande dagen i vår inbjudan.

Utbildningsdag – Introduktion till Connect 181009

Konsulentdagar 14-15 mars 2018

Deltagarrekord på 2018 års konsulentdagar i Kalmar

RFF inbjuder till en heldagsutbildning kring mentaliseringsteorin i vardagen

Datum: 2018-05-04 Plats: Stockholm, IOGT-NTO Konferens, Klara Södra Kyrkogata 20 Mårten Hammarlund berättar denna dag om mentaliseringsteorin och hur...

Nu är vi i mål!!!!!

I vecka 49 har IVO börjat besluta om tillstånd för konsulentstödda verksamheter. Några av RFF:s medlemmar har redan fått...

Konsulentdagar 2018

Konsulentdagarna kommer att anordnas i samband med årsmötet 14-15 mars i Kalmar. Hotell Witt. Föreläsare Maria Hagberg. Maria kommer...

Årsmöte 2018

Årsmöte 14 mars 2018, hotell Witt i Kalmar. Inbjudan kommer.        

Ledarskapsdag 20 sep 2017

Den 20/9 planerar RFF en ledarskapsdag i Stockholm. Dagen riktar sig till ledare/chefer inom medlemsenheterna i RFF. Inbjudan kommer...

Utbildningsdag BBIC 25/4

Senaste utbildningsdagen som RFF ordnad (BBIC) blev både lyckad och välbesökt. Kommande utbildningsdagar som RFF ordnar läggs ut på...

Familjehemsvård för vuxna – innehåll och kvalité

Seminarium den 15 februari 2017 Läs-mer-här   

Heldagsutbildning i traumamedveten omsorg

RFF inbjuder till en heldagsutbildning i traumamedveten omsorg OBS: denna utbildning är endast för medlemmar.  Datum: 2017-10-05 Plats: Skyddsvärnet,...

Höstens utbildningar i RFF:s regi

Boka redan nu in i kalendern våra utbildningar. Mer info kommer. 20 september – Ledarutbildning- Stockholm 5 oktober –...

Posts Navigation

En anledning till varför RFF finns och verkar är för att på olika sätt lyfta familjehemsvården och dess behov av ständig utveckling. Ett sätt vi gör det på är att verka opinionsmässigt. Ibland händer det att vi från förbundet blir tillfrågade av journalister om vissa frågor och teman inom familjehemsvården. Nedan exempel på inslag där RFF funnits med: