Årsmöte och chefsseminarium 5:e mars

Den 5 mars har Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård sitt årsmöte

Plats: Vårljus lokaler vid Haga Norra, Hagavägen 4  7tr, Solna

Tid: kl 13:00

Mötet kommer, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar innefatta certifieringsfrågan, medlemfrågor, verksamhetsplan för 2015 m.m.
Fullständig föredragningslista och handlingar skickas ut 14 dagar före mötet.

Chefsseminarium
På förmiddagen samma dag och lokal anordnar RFF ett chefsseminarium. Ämnet är inte helt fastställt med kommer att handla om ledarskapsfrågor. Det är en fråga som flera medlemmar har väckt och önskat att få belyst.

RFF bjuder på lunch. För att kunna beställa mat behöver vi din anmälan senast 2 mars till RFF:s kansli – info@rff.se eller telefon 0122 210 60

Välkomna
Styrelsen