Årsmöte avklarat!

Torsdagen den 21:e mars hade RFF sitt årsmöte hos INOM på Götgatan i Stockholm.

Årsmötet avhandlade som vanligt ärenden av mer bruklig karaktär såsom verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan för kommande år. Men vi hade också intressanta diskussioner utifrån en motion om certifiering av enheter inom vårt riksförbund. Diskussionerna resulterade i att årsmötet ställde sig bakom kriterierna som styrelsen tagit fram, med vissa smärre korrigeringar, samt att den nya styrelsen får i uppdrag att jobba vidare med ”Hur-frågorna” under 2013.

Vi hälsade tre nya familjehemsenheter välkomna som interimistiska medlemmar för 2013. Det är:

*Aleris Nåiden (Nåjden Behandlingskonsult AB),

*Familjehem Norr AB

*Lindberg Utveckling AB

En ny fullvärdig medlem valdes in,

*Vårljus Sol AB

En familjehemsenhet har begärt utträde på grund av kommunens förändring av familjehemsvården. Det är Familjevården i Göteborg, som är en av RFF:s äldsta medlemsenheter. Det är tråkigt att ni lämnar oss, men ibland måste man böja sig för fakta. RFF tackar för alla år av gemenskap och kamp för en bättre och kvalitetssäker familjehemsvård. Vi önskar er lycka till i framtiden och ser fram emot att träffa er i andra sammanhang.

Summa summarum så ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår där vi nu med fler enheter kan blicka framåt och arbeta för en bättre familjehemsvård!