Årsmötet avklarat!

Då var årsmötesförhandlingarna avklarade och vi kan konstatera att vi bl a:

valt en ny styrelse med Jenny-Ann Larsson från AC-omsorg i spetsen som ordförande.

välkomnat en ny medlemsorganisation i Vårljus AB från Stockholm.

gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att skapa någon form av auktorisation eller certifiering av medlemsenheterna.

Nu blickar vi framåt och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med fokus på kvalité och utveckling av den förstärkta familjehemsvården!