Ny medlem till RFF

Vi välkomnar Humanas sociala tjänster som nu är certifierade. Stort grattis!

De mest utsatta barnen förtjänar det bästa omhändertagandet

Under 2020 hade 27 295 barn och ungdomar någon form av insats från Socialtjänsten.  Av dem var 19 386 placerade i familjehem. Precis som i många andra verksamheter som stat, regioner och kommuner har ansvar för har privata alternativ sakta vunnit terräng. Privata bolag är med och sköter busstrafik, barnomsorg, skola, omsorg, sjukvård mm.  Vi företräder Riksförbundet […]