Certifieringen äntligen klar!

RFF:s årsmöte var i år historiskt genom att våra medlemmar from 2015 kan stoltsera sig som certifierade!

Styrelsen har under slutet av 2014 samt början av 2015 anlitat ett externt företag som undersökt och kvalitetssäkrat förbundets medlemmar utifrån ett kvalitetssäkringsprotokoll som RFF:s årsmöte tog beslut om på 2014 års årsmöte.

Vi är såklart stolta och glada över detta och fortsätter sträva mot en god familjehemsvård för barnen,de vuxna, deras nätverk, familjehemmen och för socialtjänsten!