Certifiering inom riksförbundet!

Årsmötet beslutade den 20 mars 2014 att anta styrelsens förslag till kvalitetssäkringsprotokoll och medföljande manual för certifiering. Samtliga medlemmar vid ingången av 2014 ska vara certifierade under detta år. Nya medlemmar har ett år på sig att uppfylla kraven i protokollet och bli certifierade.

För att alla handlingar från verksamheterna ska hinna bli genomgångna av certifieringsansvarig och styrelsen besluta om certifiering före årsskiftet är det angeläget att ni så snart som möjligt skickar in era handlingar och absolut senast den 30 oktober.

Handlingarna skickas till RFF:s kansli, Sankta Maria, Väg 99, 612 92 Finspång som vidarebefordrar handlingarna till certifieringsansvarig.