Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen om hantering av personuppgifter i kraft (GDPR) Läs vidare om RFF:s policy för hantering av personuppgifter.