DN debatt

Idag har delbetänkandet från utredningen om tvångsvård för barn och unga lämnats till Maria Larsson och vi kan med glädje konstatera att man önskar skärpa kontrollen på familjehem och på jourhem. Dessutom föreslår man att tillståndsplikt införs för konsulentstödda familjehemsorganisationer. Håkan Ceder som lett och leder utredningen skriver idag på DN debatt om några av förslagen som finns i utredningen. Du hittar debattinlägget här

RFF kommer fortsätta verka opinionsmässigt för att skräpa kraven och att också införandet av tillståndsplikt för konsulentstödda organisationer kommer till stånd så snart som möjligt! Just idag är vi glada eftersom vi tycker delbetänkandet är ett steg i helt rätt riktning!

Det man kan diskutera och möjligen tillägga i debatten är att det blir en aning enögt att just familjehemmen hamnar i fokus. Vi som arbetar nära våra familjehem vet att de är något av hjältar och hjältinnor som bidrar till att barn och unga får tillgång till en familj och möjlighet till en god uppväxt fylld med omsorg och kärlek! Det är bra att kvalité, krav, kontroll och öppenhet förtydligas men detta måste också gälla för socialtjänsten som har huvudansvaret för de barn som placeras i familjehem. Familjehemsvården bör få en större plats i kommande socialarbetares utbildningar – det skulle kunna bidra till ökad förståelse och höja kvalitén inom familjehemsvården.