Efterfrågad utbildning!

RFF anordnar i höst utbildning för familjehemskonsulenter i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”.
Kursen äger rum på INOM:s lokaler på Götgatan i Stockholm.
Kurstillfällena är 3-4 september samt den 8 september.
Antalet deltagare är beräknat till cirka 20-25 st.

Kursledare är Birgitta Blomgren och Inger Eriksson.

Dag 1 och 3 börjar kl. 10:00 och håller på till kl. 17:30. Dag 2 börjar kl. 08:30 och håller på till 16:30. Lunchpaus på cirka 45 minuter. Lunch ordnas genom RFF:s försorg till självkostnadspris.

Pris för hela kursen cirka 3 000 kr med en viss marginal uppåt och nedåt beroende på antallet deltagare. Det förutsätts att deltagare är närvarande all tre dagarna.

Missa inte detta tillfälle att ta del av denna efterfrågade utbildning!

Anmälan, bindande, ska göra till RFF:s kansli:info@rff.se tel 0122-210 60

Bekräftelse om ditt deltagande lämnas senast 30 juni.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Hjelmgren: ulf.hjelmgren@inom.com
Tel 070-747 87 80

Välkommen med din anmälan snarast. Först till kvarn……

Styrelsen