Familjehemsvård i TV4:s Kalla Fakta

Ikväll handlar Kalla Fakta om hur kommuner i allt för många fall överlåter ansvar och tillsyn av familjehemmen till privata företag. Inom RFF har vi under flera år signalerat, både mot lagstiftare och mot socialstyrelsen, att så sker. Inte alltför sällan försöker man som kommun också överlåta myndighetsutövningen på oss privata aktörer, trots att det är mot lagen. Det kan handla om att man plagierar en familjehemsutredning, trots att man enligt lagen också måste utreda familjehemmet själva. Eller det kan handla om att man vill att det privata företaget ska dokumentera och göra bedömningar av hur barnet har det i familjehemmet, också det är olagligt.

RFF välkomnar granskningen och programmet kan förhoppningsvis öka trycket på att lagstiftarna nu tydliggör rollfördelningen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare och att det också ska bli tillståndspliktigt att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.