Handledarutbildning med start ht-2015

Rff har under 2014 köpt in och arrangerat en kurs om handledning till familjehem och kontaktpersoner. Kursen har getts av Ersta Sköndal och ger 12 akademiska poäng.

Kursen kommer då att starta under höstterminen, sträcka sig över två terminer och avslutas under vårterminen 2016.
Vi undersöker nu intresset för ytterligare en sådan kurs hösten 2015- våren 2016.
Mer information om utbildningen hittar du här.

Är du intresserad, så anmäl ditt intresse till RFF:s kansli  info@rff.se eller

tel 0122 -210 60