Handlingar och kvalité i familjehemsvård för vuxna

På initiativ av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) har under 2016 ett forskningsprojekt genomförts i samarbete mellan Linnéuniversitetet och RFF. Syftet med denna studie var att belysa hur familjehemsplacerade och familjehemsvärdar ser på de vårdande/stödjande handlingar som utförs inom familjehemsvård och hur kvaliteten på stödet/vården skattas av de familjehemsplacerade. Studien har riktat sig till familjehemsverksamhet för vuxna med sociala, psykiska och andra problem. För ytterligare information var god se Mikael Rasks rapport här