Heldagsutbildning i traumamedveten omsorg

RFF inbjuder till en heldagsutbildning i traumamedveten omsorg

OBS: denna utbildning är endast för medlemmar. 

Datum: 2017-10-05

Plats: Skyddsvärnet, Stadshagsvägen 6, Kungsholmen, Stockholm

Hållpunkter för dagen: Vi samlas 9:30 för registrering och fika. Föreläsningen pågår mellan 10:00 – 16:00 med uppehåll för lunch 11:45 – 12:45, samt fika 14:30-15:00.

Innehåll

Teori i ämnet traumaförståelse samt kunskap kring hur hjärnan påverkas av att som barn och ungdom varit utsatt för svåra påfrestningar.

Teori kring de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och ungdomar kan få som varit utsatta för svåra påfrestningar och trauma.

Kunskap kring hur du kan bemöta barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar genom förhållningssättet Traumamedveten omsorg (TMO).

Praktiska exempel för att du som familjehemskonsulent ska kunna arbeta utifrån de tre grundläggande behoven inom TMO.

Utbildare

Lovisa Bonerfält arbetar på Rädda Barnen, är socionom och leg. psykoterapeut. Hon har varit verksam på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Örebro sedan 2002. Lovisa är specialiserad i traumabehandling och har arbetat som terapeut med särskild inriktning på barn och unga som utsatts för eller utsatt andra för sexuella övergrepp. Hon har föreläst samt genomfört konsultationer och handledning till socialtjänst, familjehem och kollegor på BUP.  Lovisa har erfarenhet av katastrofledning samt krisstöd och ingick i Socialstyrelsens kristeam i samband med tsunamin. Lovisa har varit involverad i flera utvecklingsarbeten, bland annat gällande Barnahus och vårdprogram kring posttraumatiskt stressyndrom.

Kostnad: 500kr, inklusive för- och eftermiddagsfika, samt en enklare lunch.

Anmälan: Senast 2017-09-22 till RFF:s kansli, info@rff.se, uppge namn, mailadress, faktureringsadress samt specialkost.  Vid avbokning efter 2017-09-28 faktureras hela kostnaden.

Vid frågor går det bra att kontakta Nils Öström, Aleris Nåjden, 070-520 17 32, nils.ostrom@aleris.se