Seminarium kring ensamkommande flyktingbarn

Seminariet skall öka kunskapen hos familjehemskonsulenter och socialsekreterare om regelverket gällande asylsökande, ensamkommande barn samt informera om kulturkrockar som uppstår och ge insikt om trauman till följd av flykten.

Vår förhoppning att Du efter seminariet också skall känna dig säkrare på vem som har vilken roll runt barnet.