Höstens utbildningar i RFF:s regi

Boka redan nu in i kalendern våra utbildningar. Mer info kommer.

20 september – Ledarutbildning- Stockholm
5 oktober – Traumamedveten omsorg – Stockholm