Hur kan stödet till familjehemsplacerade barn förbättras?

Detta var temat för ett seminarium som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ordnade i Stockholm i början av april. Styrelsen representerades av ordföranden Suzanne Julin.

Föreläsare var professor Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, professor Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och Ulf Kristersson, Riksdagen. Titti Mattsson och Bo Vinnerljung redovisade sin rapport om möjliga åtgärder för att förbättra situationen för familjehemsplacerade barn. Författarna föreslår, utifrån befintlig forskning, lagändringar som skulle förbättra situationen för de barn som finns i familjehem, bland annat genom

  • en grundlig hälsokontroll som inkluderar barnets tandhälsa
  • färdighetstester i läsning och räkning samt kontinuerligt stöd i skolan
  • stöd i övergången till vuxenlivet bär barnet fyller 18 år.

 

Ni kan läsa mer om seminariet och rapporten i sin helhet på

YouTube

https://youtu.be/JuP49Nc-mjQ

Poddradio

https://soundcloud.com/snsinfo/hur-kan-stodet-till-familjehemsplacerade-barn-forbattras

Rapport samt forskarnas presentationer m. m.

http://www.sns.se/forlag/barn-i-familjehem-forslag-pa-atgarder-som-skulle-gora-skillnad-samhallets-mest-utsatta

//Styrelsen