Inbjudan till spännande chefsseminarium den 20:e mars

InfoSoc Quality AB utvecklar och tillhandahåller webbaserade system för kvalitetsmätning, bl a för offentliga och privata aktörer inom vård och behandling. På seminariet presenterar Bo Hjort det kvalitetsmätningssystem för konsulentstödd familjehemsvård som InfoSoc anpassat i enighet med RFF:s önskemål. Förutom enkla och användarvänliga enkäter riktade till familjehem, socialtjänst, den placerade samt ev vårdnadshavare, finns också möjlighet att koppla verksamhetens svar till RFF:s gemensamma kvalitetsindex. Läs mer på www.infosoc.nu    

Missa inte chansen att få veta mer om detta enkla, prisvärda och överskådliga kvalitetsmätningssystem och ta del av användar-erfarenheter från flera av RFF:s verksamheter!

Datum : Torsdagen den 20 mars 2014

Tid : Kl 10-12. RFF bjuder er som är kvar på eftermiddagens årsmöte på lunch

Plats: Attendos lokaler på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm

Anmälan: senast 140313 till info@rff.se eller telefon 0122-210 60

 

Välkomna!

RFF:s styrelse