Inbjudan informationsmöte 11:e februari i Stockholm

RFF växer!

Intresset för medlemskap i Riksförbundet för Förstärkt familjehemsvård, RFF, ökar och det är med glädje vi kan konstatera att fler verksamheter har hört av sig om medlemskap.

LVU-utredningens betänkande som är varit ute på remiss, kom med förslag som rör den konsulentstödda familjehemsvården. Bl.a. föreslår man att den konsulentstödda verksamheten ska bli tillståndspliktig. Ett sådant förslag kommer att påverka alla privata familjehemsverksamheter. Det kommer att krävas kvalitet och kompetens för att få bedriva sådan verksamhet.

Det är därför viktigt att vi alla är med och påverkar kvalitetsutvecklingen och att vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet. Ju fler vi är ju mer kan vi påverka.
Syftet med mötet är att informera om vad förbundets verksamhet omfattar, om vad RFF erbjuder sina medlemmar och vad som krävs för att bli medlem och hur vi kan påverka familjehemsvårdens utveckling.

Plats: Vårljus lokaler Hagavägen 4, 7 tr, Solna. Portkod 4860.
Vi börjar kl 12:00 med att äta lunch som RFF bjuder på och sen fortsätter vi med informationsmötet.

Anmäl er på info@rff.se eller per telefon 0122 210 60.
Vi är tacksamma för er anmälan senast den 6/2 så att vi kan beställa tillräcklig med lunch.

Frågor om dagen kan ställas till info@rff.se eller Suzanne Julin 072210 09 31.

Välkomna och väl mött till en innehållsrik dag.

Styrelsen