Inbjudan Verksamhetschefer inom RFF!

Inbjudan till verksamhetschefer 19-20:e april- certifiering/kvalitetssäkring
RFF anordnar två heldagar för fortsatt arbete med certifieringsmanualen.
Tillsammans med RFF:s kvalitetsledningskunniga Kirsi Kirpilidis kommer vi att fortsätta utveckla och fördjupa oss i kvalitetsledningssystemet.
Områden vi kommer att arbeta med dessa dagar är, hur föra in processerna kring;
– etik/värdegrund
– arbetsmiljöplan
– risk och händelseanalys

i  vår nuvarande manual för certifiering.

Plats: Vårljus HK Hagavägen 4 i Solna
Tis kl: 10.00-16.00
Ons kl: 9.00-16.00

Anmäl dig/er senast den 13:e april till katarina.martin@varljus.se
OBS! Ytterligare info ges på Årsmötet i Malmö 16 mars.
Har du frågor innan dess, går det bra att ringa Katarina Martin 070 715 47 22