Konsulentdagar 2018

Konsulentdagarna kommer att anordnas i samband med årsmötet 14-15 mars i Kalmar. Hotell Witt.

Föreläsare Maria Hagberg.

Maria kommer under sin föreläsning gå igenom olika begrepp kring hedersrelaterat våld och förtryck, kopplingen till FN:s konventioner, svensk lagstiftning och familje-lagar samt egna fall och erfarenheter.

Maria Hagberg berättar om sina erfarenheter av att bygga upp skyddat boende i form av familjehemsbank i region Skåne med omfattning av 33 kommuner. Hur rekryterar och utreder vi? Vad är viktigt att tänka på vid sekretesskydd och skyddad adress och identitet? Riskbedömningar vid placering och sammanbrott samt särskilt viktiga kunskaper och stöd före, under och efter placeringen.