Konsulentdagar i Växjö

I ett gråmulet Växjö anordnades årets konsulentmöte i slutet av mars. Dagarnas första arbetspass ägnades åt Ett hem att växa i, grundutbildningen för jour- och familjehem. Solveig Freby från Socialstyrelsen och Eva Kollberg redogjorde för utbildningen. Solveig är den som ansvarar för materialet och Eva har suttit med i en arbetsgrupp runt Solveig och arbetet med grundutbildningen. De började berätta hur utbildningen och materialet växt fram samt hur tanken är att det ska användas, mål och syfte med grundutbildningen. Därefter följde en genomgång av de olika områden som utbildningen innehåller samt lite konkreta exempel hur det fungerat att använda materialet. Efter en fikapaus tog Suzanne Julin till orda och presenterade RFF:s styrelse och arbetsgrupper. Hon passade även på att berätta om den kommande certifieringen som ska införas under 2014.

 

Kvällens aktivitet gick i värme, mat och sångens tecken. På Bergdalas glasbruk bjöds det på hyttsill framför glashyttans ugnar till musik, sång och underhållning av bland annat Laila Vers gift med Per Vers. Vi fick följa hur ett glasfat växer fram och de som ville fick själva prova på att blåsa glas, vilket några tog möjligheten att göra.

 

 

 

 

Andra dagen började med en föreläsning med Henrik Nilsson som till vardags är familjehemskonsulent på Smålandsgårdar. Han pratade om bemötande av klienter med självskadeproblematik. Henrik talade om vikten av att hjälpa dessa klienter att hantera sitt liv utan självskadebeteende och framför allt hur vägen fram till detta kan uppnås. Efter en kort fikapaus tog Magnus Jansson över och gav oss en inblick i Schematerapi. Schematerapi kommer från KBT och har starka influenser från Anknytningsteori och Gestaltterapi. Schema är ett begrepp som innebär djupt rotade övertygelse om dig själv, om andra människor och om världen. Magnus berättar att händelser, ofta i barndomen leder till schema (minnen, känslor, tankar och kroppsliga reaktioner) som i sin tur leder till ett beteende som då kanske var enda sättet för att överleva men som senare i livet bidrar till att oönskade schema bevaras.

Konsulentmötet avslutades med att Johan Pyrell och Suzanne Julin sammanfattade dagarna innan det var dags för gemensam lunch och senare hemfärd.