Konsulentdagar och årsmöte 2017

Inbjudan till konsulentdagar och årsmöte 15-16 mars 2017 i Sundsvall

Onsdagen den 15 mars
10.00-12.00   Årsmöte RFF. Hotell Knaust
12.00-13.00   Lunch Hotell Knaust
13.00-16.00   Föreläsning med Erik Abrahamsson. Hotell Knaust.
16.30-17.30   Stadsvandring
19.00             Gemensam middag. Mer info kommer.

Torsdag den 16 mars
9.00-13-00   Erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna under ledning av
Erik Abrahamsson. Hotell Knaust
13.00-14.00 Lunch. Hotell Knaust.


Kostnad: 2.500:- (inkluderar konferens+alla måltider+aktiviteter). Kostnad konferens ej återbetalningsbar. Kostnad konferens mm som inkluderar boende i enkelrum på Hotell Knaust en natt 3.750:-.

Anmälan:  senast den 10 februari till sara.hansson@aleris.se. 060-17 04 24. Ange organisation+namn på deltagare+mejladresser+faktureringsadress. Ange antal nätter med datum. Önskemål om specialkost.

Kontakt: Önskar du komma i kontakt med någon av oss som organiserar dagarna, mejla eller ring johan@familjehemnorr.se 072-727 29 02 eller nils.ostrom@aleris.se,  070-520 17 32

 

Erik Abrahamsson – psykoterapeut och handledare

Erik har ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt där samtalet är i fokus. Han har mångårig erfarenhet av handledning i familjehemsvård. Erik är lärare på psykoterapiutbildningen i Umeå och på socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund och är medförfattare till boken ”Psykoterapins förnyare”, Mareld 2007.

Erik kommer första dagen att hålla en föreläsning kring det professionella samtalet. Den andra dagen kommer Erik tillsammans med oss jobba kring erfarenhetsutbyte för att vi ska lära av varandra.

 

Varmt välkomna önskar

RFF, Familjehem Norr och Aleris Nåjden