RFF:s konsulentmöte 14-15 maj i Sala

Ur innehållet:
Uppdragsgivarnas krav på den konsulentstödda familjehemsvården.
Vad säger myndigheterna?
Vilka konflikter finns inbyggda mellan lagstiftning och krav?
Vilka konsekvenser för det med sig?
Kan tillståndsplikt och certifiering underlätta?

 RFF har bjudit in representanter från Socialstyrelsen och Kriminalvårdenför att ge möjlighet till information och diskussion.

Anmäl senast den 15 april till RFF:s kansli, info@rff.se