Kontakt med socialutskott

RFF har etablerat en formell kontakt med Socialutskottet i Riksdagen
Under några år har Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF, arrangerat och genomfört seminarier under Almedalsveckan i Visby. Teman har bland annat varit ”Kvalitet inom familjehemsvård för vuxna”, ”Tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsvård” samt ”Kvalitetssäkring av familjehemsvård för barn, unga och vuxna”.
Vid dessa seminarier har RFF bjudit in riksdagsledamöter till paneldebatter från både regeringspartierna och oppositionen. De två senaste åren har Emma Henriksson från KD och Gunnar Sandberg från S deltagit i debatterna tillsammans med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter för familjehemsplacerade ungdomar, familjehem och RFF.
RFF har därefter haft fortsatt kontakt med Gunnar Sandberg. Gunnar har en ordinarie plats i Socialutskottet.
Den 22 januari 2014 fick Suzanne Julin vice ordförande i RFF och Britta Schölin, representant i RFF:s vuxengrupp, möjlighet att återigen träffa Gunnar Sandberg, för att gå igenom det aktuella läget inom familjehemsvården för både barn, unga och vuxna vad gäller lagstiftningsmässigt och hur det fungerar i praktiken.
Samtalet fokuserade bland annat på:
1. LVU-utredningen med tilläggsdirektiven om olika vårdformer.
2. RFF:s krav på tillståndsplikt för den konsulentstödda familjehemsvården.
3. Skillnaden mellan familjehemsvård och vård och behandling i HVB.
4. Villkor för barn och unga i familjehemsvården.
5. Villkor för vuxna i familjevård.
6. Villkor för familjehemsföräldrar/värdar
7. Barn och ungas delaktighet i vården
8. Det biologiska nätverkets roll
9. Socialnämndens upphandling av vård i familjehem från konsulentstödda familjehems-verksamheter/organisationer/företag.
Gunnar är genuint intresserad av att sätta sig in i de olika frågorna. Han har fått Socialutskottets uppdrag att vara den i Socialutskottet som fokuserar på frågor kring vård utanför hemmet. Det innebär att RFF har möjlighet till en fortlöpande dialog med Gunnar Sandberg under det kommande året. Gunnar lyfter också fram möjligheten att han och någon mer från Socialutskottet besöker RFF:s styrelse för en fördjupad dialog.