Medlemskap

Hemsida: www.abcjourhem.se
E-post: info@abcjourhem.se
Telefon: 08-603 35 30
Arbetar med: jourhemsplaceringar för barn, ungdomar och föräldrar med barn
Verksamhetsområde: Stockholm med omnejd

Hemsida: www.nytida.se/individ-familj/barn-unga/familjehem
E-post: nils.ostrom@nytida.se
Telefon: 070-520 17 32
Arbetar med: Kraftigt förstärkt familjehemsvård, tar emot enligt SoL och LvU, tills vidare placeringar och jourplaceringar.
Verksamhetsområde: Rikstäckande

Hemsida: www.attendo.se
E-post: marie.kjellqvist@attendo.se
Telefon: 010-2112503
Arbetar med: barn- och ungdomsplaceringar, förälder/barnplaceringar samt vuxenplaceringar
Verksamhetsområde: Rikstäckande

Hemsida: www.consiliumab.se
E-post: lena@consiliumab.se
Telefon: 072-226 19 08
Arbetar med: Consilium Individ & Familj erbjuder förstärkt familjehemsvård och öppenvårdsinsatser/sociala konsulttjänster
Verksamhetsområde: Norr- och Västerbotten

Hemsida: www.credo.se
E-post: info@credo.se, maria.aberg@credo.se
Telefon: 08-402 54 70
Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna
Verksamhetsområde: Mälardalen och södra Sverige

Hemsida: www.culturafamiljehem.se
E-post: info@culturafamiljehem.se
Telefon: 0480-98 01 02
Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna
Verksamhetsområde: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Hemsida: www.familjehem-bemanning.se
E-post: tanja@familjehem-bemanning.se
Telefon: 070-6675994
Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård i hela södra Sverige.

Hemsida: www.familjehemifokus.se
E-post: mariana.mauritzon@familjehemifokus.se
Telefon: 040-23 17 30
Arbetar med: konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar
Verksamhetsområde: Södra Sverige

Hemsida: www.familjehemnorr.se
E-post: info@familjehemnorr.se
Telefon: 072-727 29 02
Arbetar med: jour- och familjehemsplaceringar för barn,  tonåringar eller vuxna. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
Verksamhetsområde: södra Norrland

Hemsida: www.familjehemscenter.nu
E-post: info@familjehemscenter.nu
Telefon: 0122-210 00
Arbetar med: barn och unga enligt SoL och LvU, jourhem och familjehemsplaceringar. Vi arbetar också med de biologiska föräldrarna.
Verksamhetsområde: Sörmland, Östergötland, Örebro & Småland

Hemsida: www.familjehemsmaland.se
E-post: daisy@familjehemsmaland.se, christina@familjehemsmaland.se
Telefon: 0480-43 17 71
Mobil: 0700-91 04 80
Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Även förstärkt familjehemsvård.
Verksamhetsområde: Kalmar län, Ölands län, Kronobergs län, Blekinge. Jönköpings län och norra Skåne.

Hemsida: www.familjehemsverksamheten.se
E-post: info@familjehemsverksamheten.se
Telefon: 0515-18030
Adress: Resplagaregatan 19, 521 42 Falköping

Hemsida: www.familjevardsgruppen.se
E-post: fvg@familjevardsgruppen.se
Telefon: 036-16 00 30, 036-16 90 30
Arbetar med: barn och ungdomar 0-20 år
Verksamhetsområde: Jönköping med omnejd

Hemsida: www.fimab.nu
E-post: roger@fimab.nu
Telefon: 0224-77 383
Arbetar med: förstärkt familjehemsvård för en komplex problematik
Verksamhetsområde: Västerås och Sala med omnejd

Hemsida: www.iofab.se
E-post: info@iofab.se och filipos@iofab.se
Telefon: 070-617 36 32
Arbetar med: jour- och familjehemsplaceringar för barn, ungdomar och föräldrar med barn
Verksamhetsområde: Stockholm med omnejd

Hemsida: www.magelungen.com
E-post: info@magelungen.com
Telefon: 070-302 23 66
Arbetar med: Kraftigt förstärkt familjehemsvård samt Funka + Behandlingsfamilj
Verksamhetsområde: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Örebro

Hemsida:  www.parsonesson.se
E-post: office@parsonesson.se
Telefon: 08-41060001
Arbetar med: Jour och familjehemsplacering för barn, ungdomar och föräldrar med barn.
Verksamhetsområde: Stockholm med dess kranskommuner. Östergötland och Uppland.

Hemsida: www.smalandsgardar.nu
E-post: information@smalandsgardar.nu
Telefon: 0470-27 910
Arbetar med: konsulentstödd familjehemsvård på kognitiv basis
Verksamhetsområde: södra Sverige

Hemsida: www.stordala.se
E-post: jesseca@stordala.se
Arbetar med: Förstärkta/ konsultstödda jour- och familjehemsplaceringar för barn, ungdomar och vuxna. Samordnar externa resurser för att kunna garantera en kvalitativ vård efter behov under placering.
Verksamhetsområde: Från Gävleborg ner till Skåne

Hemsida: www.svenskafamiljehem.se
E-post: info@svenskafamiljehem.se
Telefon: 0707 66 78 99
Arbetar med: Kvalitetssäkrad familjehemsvård för barn och unga.
Verksamhetsområde: Rikstäckande

Stödjande Medlemmar

 • Stockholms stadsmission
 • Familjehemmens Riksförbund
 • Bergslagsgårdar i Örebro
 • Humana, division familjehem och öppenvård

Medlemskap

Medlemskap i RFF kan sökas av enskilda verksamheter som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Dessutom finns möjlighet att bli stödmedlem. RFF:s styrelse beslutar om sökande ska antas som medlemmar i RFF.

Medlemskap innebär att verksamheten ska ha ansökt om certifiering senast inom ett år.

Som medlem får man:

 • närvara och ha förslagsrätt och rösträtt på årsmötet,
 • en kontaktperson i styrelsen under det första medlemsåret,
 • delta aktivt i styrelsearbetet,
 • delta i arbetsgrupper,
 • delta som opinionsbildare inom familjehemsvården,
 • delta i konsulentmöten, verksamhetschefsträffar och utbildningar,
 • marknadsföring genom att medlemmarna finns med på RFF:s hemsida, i annonser och broschyrer samt företräds av RFF på mässor och konferenser,
 • aktuell information om familjehemsvård, uppdatering om ny lagstiftning och nya metoder,
 • vara kontaktperson för nya verksamheter,
 • förmånlig rabatt till ett utvärderingssystem utarbetat av RFF i samarbete med Infosoc.

Som medlem förväntas man:

 • senast inom ett år, efter beviljat medlemskap, arbeta enligt gällande certifieringskrav,
 • arrangera konsulentmöten och delta i RFF:s arbete,
 • betala av årsmötet fastställda avgifter.

Stödjande medlem:

 • ska vara solidarisk med RFF:s intentioner,
 • kan närvara och ha förslagsrätt vid årsmöten men inte rösträtt,
 • ska betala av årsmötet fastställd avgift.

Kostnad
Kostnaden för medlemskap är uppdelad i två avgifter:

 • Avgift 1 är uppdelad i medlemsavgift 1 000 kr och serviceavgift 5 000 kr, totalt 6 000 kr.
 • Serviceavgift 2 grundar sig på verksamhetens bruttointäkt från föregående år med 500 kr per miljon, max tak 35 000. Serviceavgiften är avdragsgill.

Ansökan
Till ansökan bifogas:

 • handling som styrker företagets organisationsnummer/ registreringsbevis PRV eller liknande,
 • f-skattsedel med angivande av vilken verksamhet som avses att bedrivas,
 • kopia på SKV 4820 inte äldre än 30 dagar som utvisar att företaget inte har några skatteskulder,
 • uppgifter ur Rikspolisens belastningsregister för verksamhetsansvarig,
 • beslut från IVO att verksamheten beviljats tillstånd eller handlingar som visar att ansökan om tillstånd lämnats in
 • stadgar och andra grunddokument, verksamhetsberättelse och/eller beskrivning av enhetens arbete,
 • uppgifter på familjehemskonsulenternas och verksamhetschefens kompetens och utbildningsnivå (Socionomexamen eller likvärdig utbildning),
 • intyg på att kraven för närhetsprincipen efterföljs, inte längre restid till familjehemmen än två timmar från konsulentens kontor,
 • kopia på ansökningshandlingar om tillstånd till IVO alternativt tillstånd.

Beslut
Beslut om medlemskap fattas av RFF:s styrelse. Ändrade
ägarförhållanden ska det rapporteras till RFF:s styrelse. Om medlemmen får nytt organisationsnummer betraktas medlemmen som en ny verksamhet och medlemskapet omprövas. Detta gäller även om verksamhetens innehåll väsentligt förändras.

Ansökan skall skickas till:
RFF – Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård
Sankta Marias Väg 99
612 92 Finspång

Utträde
Enligt RFF:s stadgar ska utträde begäras skriftligen före 1 januari det år som enheten vill utträda ur förbundet.