Ni har väl inte missat detta?

Den 26:e augusti bjuder Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) in till en informationsträff för att berätta om sin verksamhet och vad vi gör och vad vi önskar uppnå.

Genom att bli med medlem i RFF kan du vara med och påverka familjehemsvården. Detta inte minst viktigt nu när LVU-utredningens betänkande ska bli föremål för lagstiftning. Det är viktigt att vi är med och påverkar och bidrar med vår erfarenhet och vårt kunnande.

Anmäl er senast den 22/8 till RFF:s kansli på info@rff.se eller 0122-210 60.

Ni som anmäler till informationsträffen har också möjlighet att på fm samma dag, mellan kl. 10-12, lyssna på ett föredrag om Skolfam från Allmänna Barnhuset.

Sprid gärna detta till andra verksamheter som ni känner till och som ni tror kan vara intresserade.

Styrelsen