Nu är vi i mål!!!!!

I vecka 49 har IVO börjat besluta om tillstånd för konsulentstödda verksamheter. Några av RFF:s medlemmar har redan fått sitt beslut.

Gå in och titta på IVO:s hemsida vilka som fått tillstånd.