Ny ordförande

Hej.

Vid RFF:s årsmöte i mars 2014 valdes Suzanne Julin till förbundets ordförande.Suzanne har varit med i styrelsen sedan ett år tillbaka.

Suzanne började som socialassistent vid dåvarande Stockholms barnavårdsnämnd i slutet av 1960-talet. Var en kortare tid nämndens sekreterare innan hon började vid Socialstyrelsen som hon var trogen i närmare 40 år. Suzanne arbetade där främst med barn- och ungdomsfrågor. Hon har ansvarat för ett antal handböcker för socialnämnden som Anmälningsskyldigheten när det gäller barn som far illa, Tillämpningen av LVU och Barn och unga i socialtjänsten – Utreda, planera och följa upp beslutade insaster.  Hon har även suttit med som sakkunnig i statliga utredningar som Kommittén mot barnmisshandel, Källan till en chans och Barnskyddsutredningen.

Suzanne målsättning med RFF:s arbete detta år är att se till att tillståndsplikten för enskilda verksamheter kommer till stånd, att lyfta utbildnings- och kompetensfrågorna  såväl för familjehemskonsulenter som för familjehem liksom att se till att Livsboken för barn och unga kan ros iland. Att lyfta frågor kring familjehemsvård för vuxna är också en angelägen fråga.