Nytt riksdagsbeslut

Riksdagen har beslutat att det skall bli enklare att hjälpa barn som har behov.
Fram till den 1/5 i år har det krävts båda föräldrarnas medgivande om kommunen skall erbjuda barn hjälp i tex stödgrupper för barn till missbrukare. En fråga som gjort många av oss upprörda. Nu ändrar riksdagen på det och det räcker med ena förälderns samtycke. Det handlar antagligen inte om någon jättestor grupp men det är ett steg i rätt riktning ur ett barnperspektiv!

RFF välkomnar beslutet!