Nytt verksamhetsår

Torsdagen den 20:e mars ägde vårt årsmöte rum i Attendos lokaler i Stockholm. Före årsmötet arrangerade RFF också ett chefsseminarium angående kvalitetsmätning. Inbjuden var Bo Hjort från företaget Infosoc. Under verksamhetsåret 2013 har en arbetsgrupp inom RFF, tillsammans med Infosoc, arbetat fram enkäter som våra enheter kan använda sig av för att mäta sin kvalité. Det var ett mycket bra seminarium och förhoppningen är att fler av oss inom RFF kommer börja använda sig av detta så vi så småningom får fram ett index att förhålla oss till.

Efter en gemensam lunch var det dags för årsmötet och flera spännande beslut togs;

  • 2014 blir första året som vi inom RFF kommer certifiera våra enheter genom att säkerställa kvalitén genom ansökningar och stickprov i våra verksamheter
  • Ny medlemsavgift
  • Ett första beslut om att ändra stadgar för att bland annat förenkla medlemsintaget för nya enheter. Här krävs också ett andra medlemsmöte efter 4 månader för att beslutet ska träda i kraft.
  • Sist men inte minst så beslutade vi att välkomna tre nya enheter; Key Assets, Magelungen samt Svenska Familjehem. Jättekul och spännande att vi bli fler!
  • En ny styrelse valdes och ordförandeskapet som Jenny-Ann Larsson tidigare haft innehas numera av Suzanne Juhlin. Ett tack till Jenny-Ann för dessa år och vi önskar Suzanne lycka till med sitt nya uppdrag.

Vi ser nu fram emot 2014 års verksamhetsår och fortsätter kämpa för kvalité inom familjehemsvården!