På gång inom RFF!

Mitt i alla årsmötesförberedelser gjorde RFF:s styrelse en paus för att anordna ett seminarium med två intressanta frågeställningar som berör den förstärkta familjehemsvården, både intern inom RFF och externt.
På förmiddagen 30 januari träffades företrädare för tio olika RFF-enheter för att arbeta vidare kring frågan om certifiering som styrelsen vid årsmötet 2012 fick i uppdrag att bereda. Med hjälp av gruppdiskussioner kring ett antal förberedda frågor fick styrelsen material att utgå ifrån, då den ska lägga förslag till beslut vid årsmötet 21 mars.
Efter lunch hölls en utbildning med PUL-pedagogen gällande de lagar och föreskrifter som gäller behandling av personuppgifter i våra verksamheter. Till denna satsning var även externa enheter inbjudna och sammanlagt fanns representanter från 14 olika familjehemsverksamheter på plats. Den information som kom fram lade grund för många tankar och diskussioner, bland annat kring hur vi förhåller oss till individers rätt till sina egna uppgifter när det finns konkurrenshot, hur vi använder oss av tekniska hjälpmedel och våra möjligheter att inhämta och förvara information i samband med utredning av våra familjehem.
I vanlig ordning uppmanade styrelsen till deltagande i förbundets arbetsgrupper. Om det finns intresse att bidra med tid och engagemang, är ni välkomna att kontakta styrelsen på info@rff.se.
• Marknadsföring
• Dokumentation
• Familjehemsvård för vuxna
• Kvalitetssäkring (4-part/SiL)
• Livsboken
• Tillståndsplikt/certifiering
• LVU-utredningen
• Ensamkommande (uppdraget tar slut vid konsulentmötet)

Jag passar också på att göra en påminnelse gällande upphandlingen av kanslitjänsten. Sista dag för anbud/bekräftelse på tidigare lämnat anbudssvar är 8 februari!
Avslutningsvis slår jag ett slag för årets konsulentdagar som anordnas av FiM i Sala 14 – 15 maj – inbjudan kommer snart!