RFF har yttrat sig över förslaget till revidering av Socialstyrelsens handbok Barn och unga i familjehem och HVB, del 1-3. Läs yttrandet i sin helhet här.