RFF i Almedalen!

Tisdagen den 3:e juli mellan kl 11-12 arrangerar vi ett seminarium i Almedalen med fokus på frågan om tillståndsplikten för den konsulentstödda familjehemsvården!
Seminariet äger rum bakom Wisby Hotel, Kilgränd, Soberian White Corner.

Medverkar gör Per-Anders Sunesson från Socialstyrelsen, Gunnar Sandberg (s), riksdagsledamot, Socialutskottet. Maria Lundqvist-Brömster (Fp), riksdagsledamot, Socialförsäkringsutskottet/familjehem. Solveig Zander (C) från socialutskottet, riksdagsledamot, Socialutskottet. Andreas Ramlöv, familjehemskonsulent, RFF. Telle Söderberg, socionom/familjehem, Familjehemmens Riksförbund

RFF har under drygt 20 år drivit frågan om att införa tillståndsplikt för den konsulentstödda familjehemsvården. De senaste åren har konsulentstödda verksamheter ökat stort i antal,vilket gör att frågan om tillståndsplikt känns mer angelägen nu än någonsin.Branschen kan vara en lukrativ bransch.Innebär det att det blir mer intressant att starta konsulentstödda verksamheter utan att ha kvalitetskraven i fokus? RFF kräver hög kvalitet och hög rättssäkerhet i den konsulentstödda familjehemsvården och har framfört det till ansvariga myndigheter utan att det hittills gett något resultat. RFF har varit remissinstans till utredingarna ”Källan till en chans”, ”Barnskyddsutredningen”,”Vanvårdsutredningen” och ”Upprättelseutredningen” där krav på tillståndplikt påtalats. I Upprättelseutredningen förordar utredarna att tillståndsplikt införs. Men varför dröjer det?Varför vill inte myndigheterna ta frågan på allvar?Kom till vårt seminarium och diskutera frågan med myndighetspersoner och politiker.