RFF på plats i Göteborg!

Självklart är vi på plats i Göteborg under Familjehemskonferensen 2013!

Konferensen äger rum den 11-13 september i Göteborg och är ett forum och en mötesplats för alla som arbetar och verkar inom familjehemsvården. Dagarna kommer att vara fyllda med föreläsningar, seminarier och utställningar. Vi finns på plats med information om oss och våra medlemmar!
Årets konferens är på Clarion Hotel Post som ligger mycket centralt i Göteborg.

Årets program hittar du här

Vi ses där!