Rapport från RFF:s årsmöte och konsulentdagar i Malmö!

Välbesökt årsmöte i MalmöDen 16:e mars hade RFF årsmöte.  Denna gång i Malmö som mötte oss med solsken men lite kylslaget väder. På mötet var temperaturen dock betydligt högre. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar som val av styrelse m.m. diskuterades vad styrelsen inom RFF tänker satsa på under 2016.

Det som styrelsen ser som viktigt är att kunna erbjuda våra verksamheter utbildning i ämnen som är relevanta för deras verksamhet. En enkät om utbildningsönskemål delades ut och alla ombads att fylla i och komma med förslag både på ämnen och föreläsare.

Vi hade även en diskussion om den digitala Livsboken som styrelsen arbetat med under en tid. Frågan om Livsbokens vidare hantering hänskjöts till styrelsen för att behandla så att vi kan komma till ett avslut i denna fråga.

Vidare redovisades för projektet kring vuxna i familjehem där vi samarbetar med Linnéuniversitetet i Växjö.  Efter att ha fått Etiska prövningsnämndens tillstånd är arbetet med att skicka ut enkäter till placerade och värdfamiljer i gång.

En viktig fråga är också certifieringsarbetet som vi fortsätter med att förfina och kvalitetshöja vårt kvalitetssäkringsarbete. Tillsammans med vår certifieringsansvarige arbetar vi vidare.

 

Vi fick också avtacka Anette Nilsson, från Familjehemscenter som också de senaste åren haft ansvar för kanslifunktionen, som i sommar ska gå i pension. Som tack till Anette för all den hjälp och goda service fick hon ett presentkort på trädgårdsprodukter inför vårens sysslor.

I direkt anslutning till årsmötet fortsatte vi sedan med Konsulentdagar som i år arrangerades av Key Assets/Familjehem i fokus.  Handledning var det övergripande temat för konferensen och Lotta Forsberg, psykolog på Familjehem i fokus och Henrik Segerlund, socionom och författare, stod för innehållet. Henrik och Lotta delade med sig av sin erfarenhet och kunskap om handledningens svåra konst.

Det var ett ämne som engagerade och det var 45 personer, både verksamhetschefer och konsulenter som deltog. Det var två aktiva och givande dagar då vi fick möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper med varandra. På kvällen åt vi en gemensam middag på Malmö Konsthalls restaurang SMAK där samtalet fortsatte.

”Vår forskning visar att god handledning, både vad gäller kvantitet och kvalitet har en avgörande betydelse för ett familjehems uthållighet. Mål för vår handledning är att ge familjehemmet stöd för att öka uthållighet och minska risk för sammanbrott. Genom att hålla en process levande får familjehemmet ökande insikt och förståelse för barnet. Vi kan också ge vägledning för att öka kunskapen om barnets behov och hur dessa ska bemötas. Och självklart för att säkerställa att placeringen är säker, trygg och ändamålsenlig för barnet.” Säger Lotta Forsberg, Psykolog Familjehem i fokus.

Deltagarna var mycket nöjda med de två dagarna i Malmö

Läs mer om vikten av kontinuerlig handledning i forskningsrapporten från REES Center vid Oxford University. Här kan du även ta del av tidigare webinars i ämnet.

http://reescentre.education.ox.ac.uk/research/publications/role-of-the-supervising-social-worker-in-foster-care/

REES-Centre
Sedan 2012 har Key Assets och Familjehem i fokus ett etablerat samarbete med The Rees Centre for Research in Fostering and Education vid University of Oxford. Centret arbetar med aktiv forskning kring familjehemsvård och hur vården kan anpassas för att ge bästa möjliga förutsättningar för de barn och unga som placeras. 

Läs mer och ta del av de senaste rapporterna här:www.reescentre.education.ox.ac.uk/