RFF:s remissvar på nya LVU

RFF är en viktig aktör inom familjehemsvården och driver opinion i flera viktiga frågor, bland annat tillståndsplikten. Men vi svarar då och då också på olika lagförslag. Denna höst har vi fått möjligheten att vara en av flera remissinstanser på förslaget om ny LVU-lag. Vårt svar kan du läsa om här.