Socialutskottets offentliga utfrågning

Mot bakgrund av den ökning som skett av ensamkommande barn som kommer till Sverige och vad det inneburit och innebär för kommunernas socialtjänst genomfördes en utfrågning tisdagen den 9/2. Vi var inbjudna och närvarande var ordförande Suzanne Julin.

Det var många olika aktörer närvarande som ville ge sin syn på det aktuella läget.

Utfrågningen i sin helhet hittar ni här.