Stort intresse för att bli medlem

Vi har många förfrågningar på medlemskap nu under hösten vilket vi såklart tycker är jättekul. Vi behöver bli fler som hjälps åt att arbeta för kvalité och utveckling inom familjehemsvården.

För att bli medlem krävs att man följer de riktlinjer och de policys som förbundet beslutat arbeta efter. Dessutom arbetar vi sedan 2014 med certifiering av våra medlemmar – något som man som ny medlem behöver vara uppmärksam på. Detta eftersom man som ny medlem måste anta dessa krav senast efter 12 månader efter inträde i RFF. Läs gärna mer under fliken ”Policy och medlemskap” samt ”Certifiering”.