Styrelsekonferens

Styrelsen hade en två dagars-konferens 20-21 april i Rosersberg.
Styrelsen tackar för alla önskemål och synpunkter som ni medlemmar gav oss i medskick från konsulentdagarna i Sundsvall.
Under konferensen gick vi bl a igenom dess, vilket medförde att vi renodlat de tidigare befintliga arbetsgrupperna och även bildat två nya grupper.
Är du intresserad av att ingå i någon grupp eller har frågor. ta kontakt med respektive kontaktperson. Se under flik arbetsgrupper.