Träff med riksdagsledamot

Idag träffade RFF riksdagsledamoten Anna Steele (FP) för att prata om vårt förslag om tillståndsplikt för verksamheter inom den förstärkta konsulentstödda familjehemsvården!

Vi diskuterade också hennes motion om certifiering av verksamheter inom familjehemsvården och tillsammans ska vi nu försöka få till ett seminarie eller hearing på riksdagen för att där lyfta fram våra krav för att kvalitétsutveckla familjehemsvården!

20120330-110628.jpg