Två intensiva och informativa dagar hos Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

Den 26 september hade Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsverksamhet (RFF) bjudit in till ett informationsmöte om RFF:s verksamhet och dess arbete. Inbjudan riktade sig till verksamheter som hade funderingar på att bli medlemmar i RFF och ville veta mera och samtidigt informera vad de själva stod för. Ett antal verksamheter hade hörsammat inbjudan och det fanns ett intresse hos många att gå vidare.

Den 27:e september var alla RFF:s medlemmar inbjudna att lyssna på Berith Josefsson och Solveig Freby från Socialstyrelsen som informerade om Socialstyrelsens arbete med en handbok om ensamkommande barn och Socialstyrelsens allmänna arbete med familjehemsfrågor. Socialstyrelsen har enligt sin instruktion ansvar för att följa och utveckla familjhemsvården

Socialstyrelsen efterlyste synpunkter på handboken och det blev en livlig diskussion. Förhoppningsvis lämnade deltagarna eftermiddagen med många nya tankar i huvudet, men också en större kunskap om vad som är på gång.

Träffar av det här slaget bidrar till ökad möjlighet att utbyta erfarenheter mellan olika verksamheter, en process som kan gagna familjehemsvården.