Uppskattade konsulentdagar i Sala!

Tisdagen den 14:e till och med onsdagen den 15:e maj hölls konsulentdagar i Sala. RFF genomför varje år dessa dagar för att våra medlemmars familjehemskonsulenter ska få tillfälle att utbyta erfarenheter mellan varandra men också få möjlighet att lyssna till intressanta föreläsningar.

I år gästades vi bland annat av Alf Andersson från kriminalvården som pratade om deras behov av familjehem och vilka krav de ställer. Dessutom hade vi besök av Marita Minell som informerade om vilka regler och riktlinjer som gäller för våra verksamheter.

Utöver detta informerade styrelsen om pågående arbete och ett pass innefattade erfarenhetsutbyte mellan våra enheter där handledning, familjehemsutredningar och rekrytering diskuterades bland mycket annat.

Nedan några bilder från dagarna: